Fuji Electric

מאז ייסודה ב1923, חברת Fuji Electric מייצרת מערכות מכשור ובקרה לתעשיות התהליכיות לרבות תחכנות כח, בתי זיקוק, מתקני מים ושפכים ועוד. ציוד החברה כולל משדרי לחץ וטמפרטורה, מערכות מדידת זרימה, יחידות בקרה, אנאלייזרים לגזים ועוד.