ROTORK Instruments

ROTORK Instruments

Rotork Instruments היא חברה המומחית לייצור בקרי זרימה, בקרי לחץ, מדידת זרימה ומדידת לחץ. החברה מציעה פתרונות אמינים, בכל תעשייה בה יש צורך ברמת דיוק ומהימנות גבוהה.