יישומים ושרותי החברה

ביוגז - תכנון, אספקה והקמת מערכות אנארוביות ותחנות כוח

 

ביוגז שנוצר מתהליכי עיכול אנאירובי של התכולה האורגנית בשפכים עירוניים, בפסולת עירונית ובמטמנות פסולת - הוא דלק ממקורות מתחדשים, נקי וידידותי לסביבה.

 

לביו גז מספר שימושים אולם השכיח והמקובל ביותר הינו ניצולו תוך שריפתו במנועי שריפה פנימית ליצור חשמל וחום. אליה וקץ בה, חלק מהמרכיבים הכימיים בביוגז יגרמו לנזק חמור וישיר במנוע הגז כך שיש צורך הכרחי להפחית את תכולת המרכיבים האגרסיביים הללו בביוגז טרם הזרמתו למנוע הגז.

 

מדי תעש תוכל למדוד ולאפיין את המרכיבים הבעייתיים בביוגז - בעיקר סולפידים H2S, סיליקה Si, מים חופשיים ולחות יחסית גבוהה – להציע מערך טיפול מתאים על מנת להפחית מרכיבים אלה לרמה המתאימה להזרמה למנוע הגז.
 

תחנת כח מוזנת ביו-גז תכלול מערך טיפול בביו-גז, יחידת מפוח להנעת הביו-גז והתגברות על הפסדי זרימה, מנוע גז מותאם לביו-גז עם כל הציוד ההיקפי הדרוש מזווד בקונטיינר או במבנה, וכן מערך בקרה, חשמל וסנכרון לרשת.

 

ראו מאמרים מקצועיים באזור הספריה המקצועית באתר.

  • מערך הפחתת סולפידים - מט"ש חיפה
  • ביוגז - תכנון, אספקה והקמת מערכות אנארוביות ותחנות כוח
  • ביוגז - תכנון, אספקה והקמת מערכות אנארוביות ותחנות כוח
  • ביוגז - תכנון, אספקה והקמת מערכות אנארוביות ותחנות כוח
  • מערך הפחתת סולפידים - מט"ש חיפה
  • ביוגז - תכנון, אספקה והקמת מערכות אנארוביות ותחנות כוח
  • ביוגז - תכנון, אספקה והקמת מערכות אנארוביות ותחנות כוח
  • ביוגז - תכנון, אספקה והקמת מערכות אנארוביות ותחנות כוח