יישומים ושרותי החברה

ייצור חשמל פרטי מקומי - תחנות כח מבוזרות

 

איך מייצרים חשמל מוזל?

משק החשמל בישראל בנוי כך שרובו של החשמל, מעל 13,000 מגהווט, מיוצר על-ידי 'חברת החשמל לישראל'. על-פי החלטת הממשלה, 20% מייצור החשמל יעבור לתחנות כח פרטיות, בעוד הולכת וחלוקת החשמל תיוותר באחריותה הבלעדית של 'חברת החשמל לישראל'. את תעריפי החשמל והולכת החשמל קובעת 'הרשות לשירותים ציבוריים חשמל' – גוף ממשלתי, חיצוני ובלתי תלוי ב'חברת החשמל לישראל'.
 

באמות המידה המפורסמות על ידי 'הרשות לשירותים ציבוריים חשמל' קיימת האפשרות לצרכן חשמל להקים בתחומו תחנת כוח ליצור חשמל ואנרגיה תרמית ולצרוך החשמל בתחומו.
מדי תעש הינה החברה המנוסה והגדולה בישראל להקמת תחנות כח פרטיות מבוססות גז. עד היום הקימה החברה 10 תחנות כוח, כאשר הפרויקט הראשון מבניהם  - תחנת כח במכון טיפול לשפכים בחיפה – פועל בהצלחה וברציפות כבר 20 שנה וכך גם כל הפרויקטים שאחריו. כיצרני חשמל פרטיים, ברשותנו ניסיון מוכח בתכנון והקמה של תחנות כח מוזני גז; למדי תעש יכולת תכנונית מלאה של תחנות כח מוזנות גז כולל תכנון סטטוטורי, הגשת תכוניות לוועדות התכנון וחיבור התחנות לרשת החשמל על-פי דרישות 'חברת החשמל לישראל'.

 

חברת מדי תעש היא נציגתה הבלעדית בישראל בתחום מנועי הגז של קונצרן INNIO, דבר המבטיח לחברה וללקוחותיה גיבוי מקצועי ראשון במעלה.
במסגרת הקמה של תחנת כוח מקומית פרטית המאפשרת ייצור חשמל פרטי, אנו מציעים ללקוחותינו:
• לטפל בכל ההיתרים והרישיונות הדרושים להקמה ותפעול של תחנת הכח
• להקים, לתפעל ולתחזק את תחנת הכח לאורך שנים רבות
• ליהנות מעלויות חשמל ואנרגיה מופחתים באופן משמעותי

 

 

גז טבעי בישראל

 

מערך החלוקה


ישראל חולקה על-ידי משרד האנרגיה והמים לשישה אזורי זכיינות; באמצעות מכרז פומבי, עבור כל אזור, נבחר זכיין אחד אשר באחריותו להקים מערכת חלוקת גז טבעי בלחץ נמוך, ולחבר את כל צרכני הגז בלחץ נמוך למערך החלוקה באזורו. הזכיין ייהנה מבלעדיות בהקמה, הפעלה ותחזוקה של רשת החלוקה לכ-20 שנה. כך על פי הסכמי הזכיינות, באפשרותו של כל צרכן בארץ להתחבר לרשת חלוקת הגז הטבעי, לרכוש גז טבעי לשימוש בתחנת כח מקומית או כתחליף לדלק אחר (מזוט, סולר, גפ"מ).
• עבור אזור הנגב נבחרה חברת 'נגב גז טבעי'
• עבור אזור המרכז נבחרה חברת 'סופר אנ.ג'י'
• עבור אזור הדרום נבחרה חברת 'גז טבעי דרום'
• עבור אזור חיפה והגליל נבחרה חברת 'מרימון גז טבעי צפון בע"מ'
• עבור אזור חדרה והעמקים נבחרה חברת 'סופר אנ.ג'י חדרה והעמקים'
• עבור אזור ירושלים טרם נבחרה חברה זכיינית

 

 

יתרונות השימוש בגז טבעי


זמינות הגז הטבעי בישראל מהווה הזדמנות עסקית, כמו גם הזדמנות לשיפור איכות הסביבה היות והגז הטבעי מזהם פחות מדלקים פוסיליים אחרים; מחיר הגז הטבעי ליחידת אנרגיה נמוך ממחירי הדלקים הפוסיליים האחרים, כך שבאפשרותם של יצרני החשמל הפרטיים ויצרני האנרגיה הפרטיים (חום, קיטור וקירור) להוזיל את עלויות הצריכה שלהם.
כחלק מההליך הסטטוטורי להקמת תחנת הכח, יבוצע תסקיר השפעה על הסביבה בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה. כך אנו מבטיחים ללקוחותינו כי תחנת הכח תפעל על-פי תקני איכות הסביבה ופליטות האוויר הישראליים והאירופאים המחמירים ביותר, לרבות TA Luft - תקן גרמני מחמיר הנפוץ בשימוש בעולם כולו. בנוסף ליתרון שבהגנה על הסביבה, מתווסף יתרון בדמות השמירה על השקט באזור התחנה; באפשרותנו להקים תחנות כח המזוודות בתוך מבנים בולעי רעשים, כך שלא מתווספים גורמי רעש נוספים לסביבה בה מוקמת התחנה. מבנים אלו בנויים כמתקני תעשייה איכותיים המשתלבים בנראות הכללית של האזור.  

מתקן מזווד בתוך מבנה, ממוקם במרכזה של שכונת וילות בגרמניה                

שדה הראיה מחוץ למתקן


על מנת ליהנות מיתרונות הגז הטבעי, הרגולציה והחקיקה התומכת, אנו מציעים ללקוחותינו הקמת מרכז אנרגיה מקומי. מרכז שכזה יאפשר לבעליו:
• מחיר חשמל מוזל ממחירי 'חברת החשמל לישראל'
• חיסכון נוסף באנרגיה דרך ניצול החום השיורי של תחנת הכח (Cogeneration) להפקת ואספקת קיטור, מים חמים ומיזוג אוויר
• גיבוי נוסף לאספקת החשמל (בדומה לגנרטור חירום)

 

 

ראו מאמרים מקצועיים בנושא בספריה המקצועית באתר.

 • ייצור חשמל פרטי מקומי - תחנות כח מבוזרות
 • ייצור חשמל פרטי מקומי - תחנות כח מבוזרות
 • ייצור חשמל פרטי מקומי - תחנות כח מבוזרות
 • ייצור חשמל פרטי מקומי - תחנות כח מבוזרות
 • ייצור חשמל פרטי מקומי - תחנות כח מבוזרות
 • ייצור חשמל פרטי מקומי - תחנות כח מבוזרות
 • ייצור חשמל פרטי מקומי - תחנות כח מבוזרות
 • ייצור חשמל פרטי מקומי - תחנות כח מבוזרות
 • ייצור חשמל פרטי מקומי - תחנות כח מבוזרות
 • ייצור חשמל פרטי מקומי - תחנות כח מבוזרות
 • ייצור חשמל פרטי מקומי - תחנות כח מבוזרות
 • ייצור חשמל פרטי מקומי - תחנות כח מבוזרות