Forney

חברת Forney מובילה עולמית בתחום מערכות לתחנות כח ומתקנים תעשיתיים מזה יותר מ85 שנים. החברה מייצרת ומספקת ציוד בערה לדוודי גז ודלקים נוזלים וכולל מצתי בעירה, גלאי אש, מערכות ניהול (BMS), דמפרים ומערכות בקרה.