מוצרים

טיפול בביוגז - הפחתת סולפידים (H2S), סילוקסן ומים

ביוגז (גז-ביולוגי) הנוצר בתהליכי עכול אנארובים או באתר הטמנת פסולת מכיל מרכיבים המזיקים למנוע שריפה פנימית, לכן הכרחי לטפל בביוגז לפני הזרמתו למנוע הגז.

הפחתת סולפידים (H₂S) בביוגז דרושה בעיקר למניעת קורוזיה במנוע שריפה פנימית אליו מוזרם הגז. ערכים של מעל 200ppm של H₂S - יגרמו בשלב הראשון לשחיקה מוגברת של שמן המנוע והגברת תדירות החלפתו וערכי H₂S של מעל 700ppm - יגרמו להגברת תדירות בצוע הטיפולים עד כדי שחיקה ושבר של חלקי מנוע הגז.
מדי תעש מציעה ללקוחותיה מערכות ביולוגיות להפחתה של סולפידים בביוגז, מערכים של עד 10,000ppm והפחתתם לפחות מ 200ppm.

 

הפחתת סיליקון אורגני בביוגז המכיל תרכובות המכונות לעתים קרובות Siloxanes, הינה הכרחית; רכיבים אלו עלולים להזיק למנועי הגז היות והסיליקון הדו-חמצני (Silicon dioxide – SiO2) הנוצר בעת שריפת הביוגז במנוע שריפה פנימית, גורם לשחיקה מסיבית של תנאי השריפה.
מדי תעש מציעה ללקוחותיה מערכת להפחתת סילוקסן בביוגז לטובת פעולה יעילה של מנוע הגז.

 

ראו מאמרים מקצועיים באזור הספריה המקצועית באתר.

  • מתקן הפחתת סולפידים בתחנת כח ביוגז במכון טיהור שפכים חיפה
  • מתקן הפחתת סולפידים בתחנת כח ביוגז בעמק חפר
  • מתקן הפחתת סולפידים ומרכיבים נוספים בבית זיקוק חיפה
  • מתקן הפחתת סולפידים בתחנת כח ביוגז במכון טיהור שפכים חיפה
  • מתקן הפחתת סולפידים בתחנת כח ביוגז בעמק חפר
  • מתקן הפחתת סולפידים ומרכיבים נוספים בבית זיקוק חיפה