Ebro

חברת Ebro ידועה ברחבי העולם כאחת היצרניות המובילות לשסתומים ומגופים. הצלחתם הגלובלית מבוססת על רוח חדשנית וגישה שיטתית של פיתוח מוצר המעוצב על-פי צרכי הלקוחות והשטח. חברת Ebro מאפשרת ללקוחותיה לנהל תהליכים על ידי אספקת מוצרי בקרת זרימה אמינים וחדשניים; החברה מפתחת ומייצרת שסתומי פרפר, רכיבי בקרה ומפעילים עבור מגוון רחב של יישומים ובכל מקום.