Honeywell-Enraf

Enraf – Honeywell עוסקת מעל 50 שנה בתכנון אספקה והפעלה של מערכות מדידה, ניפוק וניהול מסופי דלקים וגזים. החברה מציעה מדי גובה מדויקים ומערכות חישוב תואמות לתקינות העולמיות, בעבור מגוון רחב של מכלים בהם מאוחסנים מוצרי גלם, תזקיקים וכימיקלים בכל רחבי העולם.