פרוייקטים

תחנת כוח - אתר אמבר דרום

תחנת כוח - אתר אמבר דרום

אתר אמבר דרום, במסוך לקיבוץ דביר

 

מפעל אמבר מייצא תערובות מזון לענפי הפטם, ההודים, הרבייה, ההטלה, פרות החלב, העגלים והדגים.

מדי תעש סיפקה לתחנת הכח שהוקמה באתר מנוע גז מסדרה JMS616 מתוצרת ג'נרל אלקטריק Jenbacher, בהספק יצור חשמל של 2,433קילו-ואט.

תחנת הכח היא מסוג קו-גנרציה לאספקת חשמל וקיטור למפעל, מוזנת בגז טבעי ומחוברת אל רשת החלוקה.

                                                            
 

נתוני הפרויקט
דגם מנוע גז והספק מותקן                               1 Unit GE-Jenbacher type JMS616 GS-N.LC
הספק חשמלי מותקן של תחנת הכח 2,433 KW
הספק תרמי לקוגנרציה                                      
1,400 KW
שנת הפעלה צפויה של תחנת הכוח                            
2017