פרוייקטים

תחנת כוח - אתר אמבר דרום

אתר אמבר דרום

 

בשטח מפעל אמבר המייצר תערובות מזון לבעלי חיים, הוקמה תחנת כח מוזנת גז טבעי.

מדי תעש סיפקה לתחנת הכח שהוקמה באתר מנוע גז מסדרה JMS616 מתוצרת Jenbacher, בהספק יצור חשמל של 2,433 קילו-ואט.

תחנת הכח היא מסוג קו-גנרציה לאספקת חשמל וקיטור למפעל, מוזנת בגז טבעי ומחוברת אל רשת החלוקה.

                                                            
 

נתוני הפרויקט
דגם מנוע גז והספק מותקן                               1 Unit INNIO-Jenbacher type JMS616 GS-N.LC
הספק חשמלי מותקן של תחנת הכח 2,433 KW
הספק תרמי לקוגנרציה                                      
1,400 KW
שנת הפעלה צפויה של תחנת הכוח                            
2017

 

  • תחנת כוח - אתר אמבר דרום
  • תחנת כוח - אתר אמבר דרום