פרוייקטים

תחנת כוח - מכון טיפול שפכים חיפה

מט"ש חיפה ממוקם בסמוך לבתי הזיקוק ומטפל בשפכי העיר חיפה והערים הסמוכות אליה. השפכים עוברים עיכול בתהליך אנארובי המייצר ביוגז שמנוצל ליצור חשמל ומים חמיים בקוגנרציה.

 

מדי תעש סיפקה והקימה באתר תחנת כח המבוססת על מנוע גז מסדרה JMS612 ומנוע מסדרת JMS420 מתוצרת Jenbacher בהספק יצור חשמלי של 1.2 ו- 1.4 מגה-ואט כל אחד, המותקנים במבנה ומצויידים במערך קוגנרציה לניצול החום השיורי של המנועים להפקת מים חמים לחימום התהליך האנאירובי. תחנת הכח מצויידת במערכות בקרה, HMI וסינכרון לרשת וכן במתקני איוורור וסינון למבנה. 

בנוסף, מדי תעש סיפקה והתקינה באתר, מערכת ביולוגית להפחתת מימן גופריתי (H2S) בביוגז. הפחתה זו הכרחית היות ומנועי שריפה פנימית לא מסוגלים לסבול ערכים גבוהים של מימן גופריתי בגז. ערכים גבוהים כאמור, גורמים בשלב ראשון להחלפה מוגברת של שמן מנוע, בשלב שני לבלאי מוגבר של מנוע הגז ובצורך בביצוע טיפולים תקופתיים תכופים, ובשלב השלשי שבר מכני דרסטי. 

לאחר פעולה רצופה של 18 שנה, בוצעו לשני מנועי הגז בשנים 2014-2015 שיפוצים מלאים (Overhaul) במפעל היצרן באוסטריה, המבטיחים המשך יצור סדיר לעוד שנים רבות.

 

 

                                      

 

נתוני הפרויקט
ספיקת ביוגז 529 Nm3/h 
דגם מנוע גז והספק מותקן 2 units Jenbacher type JMS-B.L 612 –  +1272KW  JMS-B.L 420 – 1413 KW 
הספק חשמלי מותקן של תחנת הכח 2.6 MW
הספק טרמי לקוגנרציה 1310 MW
שנת הפעלת תחנת הכוח  2019,1998
שנת ביצוע OverAll מלא 2015, 2014
מערכת ביולוגית להפחתת סולפידים
ערכי H2S במקור ולאחר הפחתה
Galvanoform, 1400 Nm3/h
3000 ppm to 200 ppm

 

  • תחנת כוח - מכון טיפול שפכים חיפה
  • תחנת כוח - מכון טיפול שפכים חיפה
  • תחנת כוח - מכון טיפול שפכים חיפה
  • תחנת כוח - מכון טיפול שפכים חיפה
  • תחנת כוח - מכון טיפול שפכים חיפה
  • תחנת כוח - מכון טיפול שפכים חיפה
  • תחנת כוח - מכון טיפול שפכים חיפה
  • תחנת כוח - מכון טיפול שפכים חיפה
  • תחנת כוח - מכון טיפול שפכים חיפה
  • תחנת כוח - מכון טיפול שפכים חיפה