ROTORK

ROTORK

חברת ROTORK היא יצרנית המפעילים המובילה בשוק בקרת הזרימה, הפועלת בכל שוק שבו זרימת גזים או נוזלים צריכה להיות מבוקרת. לחברת הענק מתקני ייצור מקומיים, רשת גלובלית של משרדים וסוכנים מקומיים בכל רחבי העולם.